Language Iconwybrany język:plPolski

Europejski Związek Parków Łużyckich

Europejski Związek Parków Łużyckich
„Od hrabiego Brühla do księcia Pücklera“

Hrabia Heinrich Brühl (1700/63) i książę Hermann von Pückler –Muskau (1785-1871) to dwie charakterystyczne osobistości Łużyc. Po dziś dzień, patrząc oczami wyobraźni tych dwóch kreatywnych arystokratów, w parkach i ogrodach Łużyc, zarówno po jednej jak i po drugiej stronie granicy, jest jeszcze wiele do odkrycia. Możliwość przeżywania tego fascynującego kulturowo-historycznego świata, odkrywanie i dalsze przekazywanie, jest celem idei Europejskiego Związku Parków Łużyckich. W nim zjednoczone są Parki Pücklera w Łęknicy, Bad Muskau i Branitz, Ogród Różany w Forst (Lausitz) oraz pałac i park w Brodach (niem. Pförten).

Wspólna historia parków należących do Związku zaczyna się w momencie Unii Saskopolskiej pod koniec XVII wieku. W tym czasie hrabia Heinrich Brühl, późniejszy minister Saksonii, zainteresował się majątkiem ziemskim Pförten (dzisiejsze Brody), położonym strategicznie na trasie króla polskiego z Drezna do Warszawy. W 1740 roku Brühl kupił majątek, który rozbudował i zmodernizował jako swoją największą rezydencję z pięknym pałacem i wspaniałym parkiem. Wydarzenia historyczne dwukrotnie spowodowały niemal doszczętne zniszczenie rezydencji , jak również dwukrotne przywrócenie przez hrabiego naturalnego piękna tego miejsca.

Urodzony Saksończyk - książę Hermann von Pückler-Muskau rozpoczął w roku Kongresu Wiedeńskiego (1815) zakładanie należącej terytorialnie do Prus posiadłości, jako artystycznego parku  krajobrazowego. Druga wojna światowa doprowadziła w Parku Mużakowskim do rozległych zniszczeń i poprzez ustanowienie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej do kilkudziesięcioletniego podziału parku. Rany, powstałe w tamtym czasie, dziś w zjednoczonej Europie są w dużej mierze zaleczone.

W roku 2004 Park Mużakowski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W Branitz (Cottbus), odległym zaledwie 30 km od Bad Muskau, Pückler założył swój drugi park krajobrazowy, który stanowi obecnie pomnik ogrodowy rangi międzynarodowej. Park został zaprojektowany jako „biograficzny atlas życia” kosmopolitycznego Pücklera, a piramida na jeziorze jest wspomnieniem jego podróży do Orientu. W 1871 roku stała się również miejscem pochówku. W roku śmierci Pücklera długotrwałe konflikty pomiędzy Saksonią i Prusami zostały zakończone prze utworzenie Cesartwa Niemieckiego.

Z okazji 25 jubileuszu koronacji cesarza niemieckiego Wilhelma II został utworzony Ogród Różany w Forst (Lausitz) na polach rodziny Brühlów, bezpośrednio przy Nysie, który powiększył istniejący już park krajobrazowy. Wschodnioniemiecki Ogród Różany w Forst (Lausitz) jest jednym z najstarszych i najważniejszych niemieckich ogrodów różanych. Związek Parków „Od hrabiego Brühla do księcia Pücklera“ oferuje wyjątkową możliwość rozwoju i przeżycia na nowo kulturalnego i historycznego dziedzictwa dwóch łużyckich osobowości – Brühla i Pücklera.

Stiftung Fürst-Pückler-Museum
Park und Schloss Branitz
Besucherzentrum auf dem Gutshof
Robinienweg 5, D-03042 Cottbus
Tel. 03 55/75 150
www.pueckler-museum.de

Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“
Tourismuszentrum Muskauer Park
Neues Schloss, D-02953 Bad Muskau
Tel. 03 57 71/63 100
www.muskauer-park.de

Ostdeutscher Rosengarten Forst (Lausitz)
Wehrinselstrase 42
D-03149 Forst (Lausitz)
Tel. 0 35 62/75 48
www.rosengarten-forst.de

Schlosspark Brody
pl. Zamkowy 9, PL-68-343 Brody
www.pfoerten.worldpress.com

Anschrift

Europäischer Parkverbund Lausitz (Von Graf Brühl bis Fürst Pückler)
Robinienweg 5
03042 Cottbus

E-Mail: info@parkverbund.eu
Internet: www.parkverbund.eu
Telefon: 0355 7515221
Fax: 355 7515230