Language Iconwybrany język:plPolski

Łuk Mużakowa - Krajowy Geopark Niemiec i Krajowy Geopark Polski

Ścieżka geoturystyczna w Łęknicy

Trasa geoturystyczna „Dawna kopalnia Babina” - obejmuje  najciekawsze elementy wieloletniej historii górniczej okolic Łęknicy, gdzie do lat 70. ubiegłego wieku istniała kopalnia „Babina”. Ścieżka  o długości 4 km  jest częścią Geoparku Łuk Mużakowa. Trasa pieszo-rowerowa została oznakowana po polsku i po niemiecku. Łuk Mużakowa to  najlepiej zachowana morena czołowa na świecie, której bogactwem naturalnym są płytko zalegający węgiel brunatny, gliny ceramiczne oraz piasek kwarcowy, eksploatowane przez człowieka przez około 160 lat.

W wyniku długotrwałej działalności górniczej na tym terenie powstało pojezierze antropogeniczne z ponad 100 zbiornikami wodnymi różniącymi się barwą, chemizmem i kształtem. Pojezierze to jest unikatowe w skali kraju. Oprócz poeksploatacyjnych zbiorników wodnych można także zobaczyć inne ciekawe utwory tych terenów, jak  profile oraz bieg wychodni węgla brunatnego, żelaziste źródełka, z których wytracają się naskorupienia, czy też niespotykane formy erozyjne w obrębie utworów zwałów pokopalnianych.

Jedną z nowych atrakcji trasy jest drewniana wieża widokowa o wysokości 24m przy zbiorniku Afryka – prezentująca wspaniałą panoramę. W 2013r. trasę odwiedziło 15 887 turystów.

Na styku trzech krajów związkowych: Brandenburgii, Saksonii i Polski, znajduje się piękna kraina geograficzna, zwana „Łukiem Mużakowa”. Kraina, przypominająca swoim kształtem wielką podkowę, jest jedną z najlepiej ukształtowanych moren czołowych środkowej Europy. Budowa geologiczna „Łuku Mużakowa”  miała znaczący wpływ na rozwój krajobrazu i kultury w tym regionie.

 

Łuk Mużakowa powstał około 340 000 lat temu w wyniku przemieszczania się lądolodu przez środkową część Europy. Lodowiec Mużakowski, który oderwał się z czoła głównego lądolodu, spiętrzył i fałdował poziomo swoim ciężarem zalegające warstwy podłoża. Ruchy te przyczyniły się do przemieszczenia pokładów węgla brunatnego, iłów oraz piasku szklarskiego z głębi ziemi na jej powierzchnię. Cechą charakterystyczną Łuku Mużakowa jest występowanie licznych równolegle ułożonych gizerów (zapadlisk), które powstawały w wyniku procesu wietrznia pokładów węgla na powierzchni Ziemi. Na przemian występują suche, piaszczyste wzniesienia i podmokłe, bagniste obniżenia terenu. Historyczne górnictwo węgla brunatnego pozostawiło po sobie liczne niewielkie zbiorniki wodne nadające krajobrazowi nowy  urokliwy charakter. Zróżnicowanie krajobrazu polodowcowego oraz geologiczne odsłonięcia są naturalnymi przesłankami utworzenia Geoparku. „Rozdzieleni Nysą – połączeni Nysą” – tak może brzmieć motto działalności Geoparku. Jego budowę rozpoczęto w roku 1998 w ramach projektu realizowanego przez Międzynarodową Wystawę Budowlaną im. Księcia Pücklera. Łuk Mużakowa uzyskał w 2006 roku status Geoparku Krajowego, jako siódmy na terenie Niemiec, natomiast w 2009 roku nadano po raz pierwszy polskiej części Łuku Mużakowa status Geoparku Krajowego.