Sorbere og vender

I den store folkevandringstid i det 6. århundrede kom der mange slaviske stammer østfra til området mellem Østersøen og Erzgebirge. I Brandenburg og Sachsen lever der i dag stadig ca. 60.000 sorbere og vender. Trods mange omvæltninger i samfundet har de gennem århundreder bevaret deres sprog og kultur. I Spreewald kalder de deres sprog vendisk, i Oberlausitz og Niederlausitz tales forskellige dialekter af det sorbiske sprog.

For at vedligeholde de sorbisk-vendiske traditioner og sprog udfoldes der i dag store bestræbelser, alt fra sprogundervisning i børnehaver, grundskoler og gymnasier til et offentligt understøttet nationalensemble.