Sorbisk/vendiske høsttraditioner

Hos de sorbisk/vendiske bønder har kornhøsten altid været årets vigtigste periode, da den var afgørende for, at landsbyens befolkning kunne overleve. Frem for alt var man hanen (sorbisk: kokot) stor tak skyldig, da den efter hedensk tro repræsenterer frugtbarhedens ånder.

For også i det følgende år at sikre et stort høstudbytte blev hanen ofret ved skikke som Hahnrupfen (”pluk hanen”) eller Hahnschlagen (”slå hanen”).

Hahnschlagen hører til en af de ældste sommerskikke i Lausitz. I gamle dage sad hanen gemt under grene i et hul, før den blev slået ihjel af unge mænd med en plejl. Nu om stunder bliver hanen erstattet med en gryde, som i tre forsøg skal rammes så ofte som muligt. Hanen betragter hele spektaklet på sikker afstand i en vidjekurv, før den bliver frigjort for at blive fanget af de unge mænd. Bagefter bliver hanen solgt til højstbydende.

En af de kendteste høstskikke er sikkert Hahnrupfen. Her forsøger ridende unge mænd at rive hovedet af en hane, der er bundet fast til en festlig pyntet port (og der nu om dage er blevet aflivet i forvejen). Sejrherren (”kral”) samt de, der var i stand til at rive vingerne af, bliver æret med sejrskranse af egeløv. Senere vælger de tre høstkonger med forbundne øjne deres ”dronninger”, som har ret til den første dans. ”Super-Kokot” danner afslutningen på høstskikkene. Her kappes alle høstkongerne en sidste gang i Hahnrupfen for at finde kongernes konge (”kral kralow”).