Language Iconwybrany język:plPolski

Europejski Związek Parków Łużyckich

„Von Graf Brühl bis Fürst Pückler"

Wybitne osobistości zawsze chętnie przebywały w pięknych krainach lub nawet same je tworzyły. Jedno i drugie odnosi się zarówno do dawnego premiera Saksonii Heinricha Grafa von Brühl (1700-1763), jak i do łużyckiego księcia ogrodów Hermanna von Pückler-Muskau (1785-1871). Hrabia Brühl stworzył znaczące rezydencje w Dreźnie i w Warszawie. Siedziba jego rodu w polskich Brodach (niem.: Pförten) z zamkiem i parkiem, położona niedaleko miejscowości Forst (Lausitz), została szczególnie okazale wyposażona, aby mogła służyć za stację pośrednią, odpowiednią dla stanu elektora saksońskiego i króla polskiego podczas jego podróży między Dreznem a Warszawą.

„Parkomania" jeszcze bardziej odnosi się do księcia Hermanna von Pückler-Muskau. Jego ogrody krajobrazowe w Bad Muskau i Branitz, stworzone w stylu angielskim, kształtowały podejście do ogrodnictwa całych pokoleń.

Aby wzmocnić potencjał parków i ogrodów łużyckich, w roku 2010 założono Europejski Związek Parków Łużyckich (Europäischer Parkverbund Lausitz).

Partnerów tej idei łączy jedno: W duchu obu kreatywnych arystokratów, po jednej i po drugiej stronie granicy jest dużo do odkrycia. 225. jubileusz urodzin księcia von Pückler w roku 2010 i 250. rocznica śmierci hrabiego Heinricha von Brühl w roku 2013 tworzą historyczną oprawę i impuls, aby wyruszyć na nowy turystyczny i ogrodniczy rekonesans naszych skarbów parkowych. 100. jubileusz Wschodnioniemieckiego Ogrodu Różanego Forst (Ostdeutscher Rosengarten Forst) i związana z tym Niemiecka Wystawa Róż 2013 w mieście nadgranicznym ma być pierwszym punktem kulminacyjnym na tej drodze – od idei związkowej do unikalnego Europejskiego Regionu Kultury Ogrodnictwa po obu stronach Nysy.

Stiftung Fürst-Pückler-Museum
Park und Schloss Branitz
Besucherzentrum auf dem Gutshof
Robinienweg 5, D-03042 Cottbus
Tel. 03 55/75 150
www.pueckler-museum.de

Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“
Tourismuszentrum Muskauer Park
Neues Schloss, D-02953 Bad Muskau
Tel. 03 57 71/63 100
www.muskauer-park.de

Ostdeutscher Rosengarten Forst (Lausitz)
Wehrinselstrase 42
D-03149 Forst (Lausitz)
Tel. 0 35 62/75 48
www.rosengarten-forst.de

Schlosspark Brody
pl. Zamkowy 9, PL-68-343 Brody
www.pfoerten.worldpress.com