einverstanden Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite für Sie möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Webseite zu. Weiterführende Informationen erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.

Park krajobrazowy Schlaubetal i Park Głazów Narzutowych w okolicy Henzendorf

Park Krajobrazowy Schlaubetal, Wrzosowisko Reicherskreuz, Park Głazów Narzutowych w okolicy Henzendorf

Zarówno miejscowi jak i przyjezdni chwalą dolinę rzeki Schlaube jako najpiękniejszą małą dolinę rzeczną Brandenburgii Wschodniej. Położony na północny zachód od Guben park krajobrazowy ma powierzchnię 227 m2. Charakterystyczne dla tego krajobrazu są wytworzone przez spływające wody polodowcowe systemy rynien cieków Schlaube, Oelse, Demnitz i Dorche, które meandrują między lasami, wąwozami, bagnami i łąkami oraz obszary piaszczyste koło Reicherskreuz. Park krajobrazowy wraz ze znajdującymi się na jego obszarze rezerwatami cechuje duża różnorodność biotopów. Wykazano tutaj występowanie ponad 1000 gatunków roślin, takich jak np. obuwik i żłobik koralowaty. Park zamieszkują wydry, 140 gatunków ptaków lęgowych i prawie 700 gatunków motyli większych. Spośród licznych młynów, znajdujących się w parku, warto zwiedzić młyn wodny z tartakiem w Schwerzko ze zrekonstruowanym napędem wodnym.

Wrzosowisko w Reicherskreuz położone w południowej części parku wykorzystywano dawnej jako poligon. Obecnie znajduje się tu rezerwat przyrody o powierzchni 30 km2. Na rozległym obszarze wrzosowiskowym występuje wiele gatunków zwierząt i roślin. W maju do zwiedzania zachęcają żółte kwiaty żarnowca miotlastego a we wrześniu - morze fioletowego wrzosu.

Szczególnym miejscem jest Park Głazów Narzutowych położony niedaleko wioski Henzendorf. Rzeźbiarze wyciosali z kamienia figury przedstawiające historyczne postaci z odległych kultur. Tzw. droga pism, germańskie runy, celtyckie i hetyckie obrazy kamienne i rzeźby pozwalają zwiedzającym przeniknąć do przeszłości. Wybrane kamienie uformowane zostały przez rzeźbiarzy w celu udokumentowania 2000 lat historii. Spacer "Drogą Kamieni" jest wyjątkowy.

Więcej informacji