Łuk Mużakowa

Na styku trzech krajów związkowych: Brandenburgii, Saksonii i Polski, znajduje się piękna kraina geograficzna, zwana „Łukiem Mużakowa”. Kraina, przypominająca swoim kształtem wielką podkowę, jest jedną z najlepiej ukształtowanych moren czołowych środkowej Europy. Budowa geologiczna „Łuku Mużakowa”  miała znaczący wpływ na rozwój krajobrazu i kultury w tym regionie.

Łuk Mużakowa powstał około 340 000 lat temu w wyniku przemieszczania się lądolodu przez środkową część Europy. Lodowiec Mużakowski, który oderwał się z czoła głównego lądolodu, spiętrzył i fałdował poziomo swoim ciężarem zalegające warstwy podłoża. Ruchy te przyczyniły się do przemieszczenia pokładów węgla brunatnego, iłów oraz piasku szklarskiego z głębi ziemi na jej powierzchnię. Cechą charakterystyczną Łuku Mużakowa jest występowanie licznych równolegle ułożonych gizerów (zapadlisk), które powstawały w wyniku procesu wietrzenia pokładów węgla na powierzchni Ziemi. Na przemian występują suche, piaszczyste wzniesienia i podmokłe, bagniste obniżenia terenu. Historyczne górnictwo węgla brunatnego pozostawiło po sobie liczne niewielkie zbiorniki wodne nadające krajobrazowi nowy  urokliwy charakter. Zróżnicowanie krajobrazu polodowcowego oraz geologiczne odsłonięcia są naturalnymi przesłankami utworzenia Geoparku. „Rozdzieleni Nysą – połączeni Nysą” – tak może brzmieć motto działalności Geoparku. Jego budowę rozpoczęto w roku 1998 w ramach projektu realizowanego przez Międzynarodową Wystawę Budowlaną im. Księcia Pücklera. Łuk Mużakowa uzyskał w 2006 roku status Geoparku Krajowego, jako siódmy na terenie Niemiec, natomiast w 2009 roku nadano po raz pierwszy polskiej części Łuku Mużakowa status Geoparku Krajowego.

Ścieżka geoturystyczna po polskiej stronie w Łęknicy jest godna polecenia.

Więcej informacji na temat Łuku Mużakowa

 

 

twoja przeglądarka nie wspiera wyświetlania map google

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.

Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

Allen zustimmenEinstellungen

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um wie in unseren Datenschutzhinweisen beschrieben, die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Nur mit Ihrer Zustimmung verwenden wir darüber hinaus Cookies zu Analyse-Zwecken. Weitere Details, insbesondere zur Speicherdauer und den Empfängern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Auswahl anpassen.

PHP Sitzung
Das Cookie PHPSESSID ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.
Google Maps
Google Maps ist ein Karten-Dienst des Unternehmens Google LLC, mit dessen Hilfe auf unserer Seite Orte auf Karten dargestellt werden können.
YouTube
YouTube ist ein Videoportal des Unternehmens Google LLC, bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. YouTube wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Vimeo
Vimeo ist ein Videoportal des Unternehmens Vimeo, Inc., bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. Vimeo wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Google Analytics
Google Analytics installiert die Cookie´s _ga und _gid. Diese Cookies werden verwendet um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für einen Analysebericht zu erfassen. Die Cookies speichern diese Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer Besuchern zu um sie eindeutig zu identifizieren.
Matomo
Matomo ist eine Open-Source-Webanwendung zur Analyse des Nutzerverhaltens beim Aufruf der Website.